Logo icon
Biedrība Ascendum

Biedrība Ascendum

Rīga, Latvija

Biedrība "Ascendum" vieno idejas un cilvēkus, kas veido empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību.